logo

Parkstadborrel

Tafelronde 196 Gravenrode is een Heeren genootschap met verschillende doelstellingen. Eén van de doelstellingen die hoog in het vaandel staat, is het versterken van het besef, dat ieder op zijn eigen wijze de gemeenschap behoort te dienen. Het bevorderen van onderlinge vriendschap, wederzijds begrip en kansen bieden binnen eenieders netwerk, spelen eveneens een grote rol.

Tafelronde 196 Gravenrode heeft in 2009 het idee gelanceerd om in de regio Parkstad een jaarlijks terugkerende Nieuwjaarsborrel te organiseren waarbij van alle doelstellingen iets terug te vinden is. Deze borrel is anders dan de vele andere in diezelfde periode, bij ons staat namelijk ieder jaar een goed doel centraal.

Wij zullen door middel van de opbrengst van deze netwerkavond een goed doel een financiële injectie proberen te geven, waardoor langverwachte wensen ineens mogelijk worden. De opbrengst is afhankelijk van de welwillendheid van sponsoren en de kaartverkoop. Zij zijn het die de zaal, de muziek, de prijzen voor de tombola etc. mogelijk maken.

Adopt, Adapt, Improve

Dankzij vooral de sponsoren is het voor ons mogelijk om nagenoeg het volledige bedrag van de entreekaarten alsmede de volledige opbrengst van de tombola ter beschikking te stellen aan het goede doel. Tijdens de Parkstadborrel 2019 hebben wij een bedrag van ruim € 8.785,- geschonken aan Stichting Leergeld Parkstad.

Voor 2020 hebben wij gekozen voor een tweetal goede doelen, namelijk Stichting Wensulance en CMWW Brunssum - Onderbanken. Als datum voor de eerstvolgende editie staat genoteerd 7 januari 2020 vanaf 19.00 uur. Ook voor deze 11e editie kiezen wij voor de Brikke Oave aan het Lindeplein te Brunssumn.

Wij heten u van harte welkom!

Rondetafel 196 Gravenrode