logo

Tafelronde 196 Gravenrode

Veel plezier op onze site waarbij u verdere informatie kunt vinden over onze leden, goede doelen en overige activiteiten.

Welkom op de website van de Tafelronde 196 Gravenrode. De Tafelronde is een genootschap waarbij vriendschap, zelfontwikkeling en service centraal staan. Wij streven de volgende doelstellingen na:

  • Vriendschap
    De Tafel verrijkt vriendschap en wederzijds begrip. Je ontwikkelt vriendschappen voor het leven. Op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Waar je ook ter wereld komt, een Tafelaar is een vriend die je altijd zal helpen.

  • Zelfontwikkeling:
    Tafelavonden zijn vaak het platform van boeiende discussies. Je leert veel van Tafelaars met totaal andere beroepen, inzichten en persoonlijke ervaringen. Doordat vertrouwen het sleutelwoord van de Tafel is kun je al jouw uitdagingen en ervaringen delen om jezelf en mede Tafelaars sterker te maken.

  • Service:
    Een Tafelaar is betrokken bij de lokale, nationale en internationale maatschappij. Je draagt je steentje bij door lokale en landelijke serviceprojecten actief en op eigen wijze te steunen. Daarbij neemt jouw Tafel een gezamenlijk initiatief en zorgt de landelijke Tafel ook altijd voor ondersteuning en initiatie van mooie service projecten. Graag verwijzen wij ook graag naar de site van de Nederlandse Tafelronde, waarbij u meer kunt lezen over de ontstaansgeschiedenis van de Ronde Tafel in Nederland, haar doelstellingen en activiteiten.

Adopt, Adapt, Improve

Ontstaansgeschiedenis van Tafelronde 196 Gravenrode

Gedurende het jaar 2004 is op initiatief van Pascal Wassen, woonachtig te Landgraaf, een aanvang genomen met het organiseren van Tafelbijeenkomsten, dit met de intentie een Tafelronde op te richten in en om Gravenrode. Als moedertafel fungeerde Tafelronde 62 Maastricht. Al snel ontstond een groep enthousiaste Tafelaars die in een relatief kort tijdsbestek voldeed aan alle oprichtingseisen zoals deze door de Nederlandse Tafelronde werden gesteld.

Tijdens de door Tafelronde 42 Winterswijk georganiseerde Annual General Meeting werd het voornemen om als Tafelronde 196 Gravenrode (Landgraaf) door het leven te gaan officieel kenbaar gemaakt. Tafelronde 196 Gravenronde (Landgraaf) werd op 19 november 2005 in Kasteel Erenstein gecharterd onder het toeziend oog van Henk-Jan Tannemaat, Nationaal President 2005-2006. Namens Tafelronde 62 Maastricht ontving het bestuur uit handen van Tafelvoorzitter Richard Dohmen een forse voorzittershamer.

Traditiegetrouw ontvangt de pas gecharterde Tafelronde als hekkensluiter de “Rode Lantaarn”. De Rode Lantaarn ontvingen wij uit handen van Tafelronde 195 Baarle Nassau. Nogal opvallend nu de erkenningsdatum van Tafel 195 Baarle Nassau pas op 22 november 2005 werd geregistreerd. Inmiddels heeft Tafelronde 196 Gravenrode op 7 april 2012 de Rode Lantaarn overgedragen aan Tafelronde 197 Harderwijk.

Hiermee is Tafelronde 196 Gravenrode de langste “bezitter” geweest van de Rode Lantaarn in de gehele Nederlandsche Tafelgeschiedenis.

Het Charterfeest op 19 november 2005 ging gepaard met een stijlvol ‘King Arthur’ gala. De financiële opbrengst van deze avond is gedoneerd aan het verzorgingstehuis Op de Bies te Landgraaf.